Redakcia

Vydavateľ

Farmakon Press, spol. s.r.o
Václavská 316/12
120 00 Praha 2

Obchodná riaditeľka

Bc. Petra Hakavcová
mobil: +420 602 283 088
hakavcova@farmakoterapie.cz

Zástupkyňa šéfredaktora

Mgr. Kateřina Daňhová
mobil: +420 737 261 908
danhova@farmakoterapie.cz 

Office manager

Bc. Michaela Kropáčková
mobil: +420 725 527 847
kropackova@farmakoterapie.cz

Inzercia a marketing

Bc. Petra Hakavcová
mobil: +420 602 283 088
hakavcova@farmakoterapie.cz

Project manager

Jakub Štěpanovský
mobil: +420 602 575 905
stepanovsky@farmakoterapie.cz

Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.