Účinnosť a bezpečnosť lixisenatidu u pacientov
s diabetom 2. typu vo vekovej skupine ≥ 65 rokov
a ≥ 75 rokov

Odbor: Diabetológia

Úvod

Napriek tomu, že princípy liečby starých diabetikov sú podobné ako u mladých jedincov, klinici by mali v tejto skupine pacientov venovať väčšiu pozornosť možným vedľajším účinkom liečby a liekovým interakciám. U starších pacientov dochádza k zmenám vo farmakokinetike aj farmakodynamike liečiv, je u nich vyššie riziko gastrointestinálnych (GI) nežiaducich účinkov aj hypoglykémie.

Agonisty receptorov pre glukagón-like peptid-1, medzi ktoré patrí aj prandiálny, 1x denne subkutánne aplikovaný lixisenatid, môžu byť pre niektorých starších pacientov s diabetes mellitus 2. typu (DM2) výhodné nielen svojím glukózo-dependentným mechanizmom účinku, a teda minimálnym rizikom hypoglykémie. Avšak pre vyššie spomenuté zmeny typické pre starnutie je nevyhnutné hodnotiť účinnosť lixisenatidu aj bezpečnosť špecificky práve u populácie pacientov starších než 65 rokov.

Kompletné znenie článku v PDF

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.