Farmakoekonomika

 

Ročník 2017

Manažment diagnostických vyšetrení pri liečbe metastatického kastračne rezistentného karcinómu prostaty a prehľad nákladov na liečbu nežiaducich účinkov a nežiaducich udalostí v liečbe onkologických pacientov na Slovensku

Ing. Miriam Marčišová, PhD.; MUDr. Elena Marušáková, MBA; MVDr. Martina Vulganová

Číslo 1 / 2017

 

Ročník 2014

Náklady na vybranú zdravotnú starostlivosť pri metastatickom kolorektálnom karcinóme v Slovenskej republike

Doc. RNDr. Martina Ondrušová, PhD.; RNDr. Mária Pšenková

Číslo 1 / 2014

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky