Odporučené postupy

 

Ročník 2013

Odporúčania SKS a SSUMaMK:* Manažment akútneho infarktu myokardu s eleváciami ST na EKG

MUDr. Martin Studenčan, PhD.; prof. MUDr. Vasiľ Hricák, CSc.; prof. MUDr. František Kovář, PhD.; doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.; MUDr. Peter Kurray; doc. MUDr. Viliam Fridrich, PhD.; MUDr. Juraj Čenčarik; MUDr. Peter Mečiar

Číslo 2 / 2013

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.