Profily liekov

 

Ročník 2018

sarilumab

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 1 / 2018

 

Ročník 2017

Alektinib – perspektívny inhibítor tyrozínkinázy v liečbe pacientov s non-neuroendokrinným ALK+ pľúcnym karcinómom

MUDr. Peter Kasan

Číslo 1 / 2017

dalbavancín

orprof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.

Číslo 1 / 2017

 

Ročník 2016

Klinické skúšanie SERAPHIN – zásadný posun v skúmaní účinnosti liečby pľúcnej artériovej hypertenzie

Doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc.

Číslo 1 / 2016

 

Ročník 2015

aflibercept

MUDr. Iveta Andrezálová Vochyanová

Číslo 2 / 2015

kanagliflozín

MUDr. Vladimír Uličiansky; doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

Číslo 1 / 2015

 

Ročník 2014

regorafenib

Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

Číslo 1 / 2014

sevelamer

Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.

Číslo 1 / 2014

 

Ročník 2013

Nová posila cílené léčby metastatického HER2+ karcinomu prsu – pertuzumab

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Číslo 2 / 2013

 

Ročník 2012

Intranazálny fentanyl

MUDr. Andrea Škripeková

Číslo 2 / 2012

fampridín

Doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD.

Číslo 2 / 2012

 

Ročník 2011

eltrombopag

MUDr. Antonín Hluší, Ph.D.

Číslo 1 / 2011

trastuzumab

Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

Číslo 1 / 2011

Králičí antitymocytový globulín (Thymoglobuline) – použitie v hematológii

MUDr. Eva Bojtárová, PhD.

Číslo 1 / 2011

pazopanib

MUDr. Tomáš Šálek

Číslo 1 / 2011

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.