Nové trendy vo farmakoterapii

 

Ročník 2018

Európska komisia schválila biosimilar bevacizumabu (Avastin) ABP 215 (bevacizumab-awwb; MVASI) na liečbu pacientov s viacerými typmi nádorov

MUDr. Tomáš Šálek

Číslo 1 / 2018

Neoadjuvantná chemorádioterapia môže zlepšiť celkové prežívanie v porovnaní so štandardnou adjuvantnou terapiou u zhubných nádorov pankreasu – ASCO 2018, Chicago

MUDr. Tomáš Šálek

Číslo 1 / 2018

 

Ročník 2013

Nové možnosti a prístupy v liečbe sclerosis multiplex

Doc. MUDr. Vladimír Donáth, Ph.D.; MUDr. Silvia Laurincová

Číslo 2 / 2013

Novinky v anti-HER2 cílené léčbě u karcinomu prsu

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Číslo 1 / 2013

Everolimus v liečbe karcinómu prsníka

Doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.

Číslo 1 / 2013

 

Ročník 2012

Orphan drugs a jejich využití v onkologii

Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.;MUDr. Kateřina Kubáčková;MUDr. Pavel Klener jr., Ph.D.

Číslo 2 / 2012

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.