Informácia o časopise

Časopis prináša aktuálne a kvalitné informácie o liekoch a ich použití.

Sleduje cestu lieku alebo liekovej skupiny od fázy vývoja (rubrika Nové trendy vo farmakoterapii) cez príchod na trh (Nové liečivá) až po upevnenie pozície v rámci palety liečiv (rubriky Profily liečiv, Farmakoterapeutické postupy).

Poskytuje objektívne informácie aj o nežiaducich účinkoch a liekových interakciách, a týmto otázkam sú venované samostatné rubriky.

V každom čísle nájdete takisto množstvo krátkych príspevkov o nedávno publikovaných klinických štúdiách a metaanalýzach.

Výber tém je konzultovaný s členmi redakčnej rady, medzi ktoré patria poprední odborníci v svojich odboroch.

Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.