Onkologie

 

Ročník 2011

Terapeutické postupy a náklady na léčbu metastatického karcinomu prsu v zemích střední Evropy: projekt BREAST (Breast cancer – REsource utilization And Sequence of Treatment)

Jana Skoupá;Petr Hájek

Číslo 1 / 2011

Analýza nákladové efektivity capecitabinu v adjuvantní terapii karcinomu tlustého střeva v podmínkách České republiky

Tomáš Doležal

Číslo 1 / 2011

 

Ročník 2008

Náklady na karcinom prsu – literární přehled

Ester Suchánková;Tomáš Doležal

Číslo 2-3 / 2008

Kyselina zoledronová u žen s karcinomem prsu

Číslo 2-3 / 2008

Paliativní chemoterapie a doba přežití u metastazujícího karcinomu střeva

Číslo 2-3 / 2008

Význam letrozolu u karcinomu prsu

Číslo 1 / 2008

 

Ročník 2006

Ekonomický pohled na vývoj léčby v posledních letech – neudržitelnost teze podávání „optimální léčby“ všem nemocným

Zdeněk Adam;Jiří Vorlíček;Igor Kiss;Šárka Sedláčková;Zdenka Adamová

Číslo 1 / 2006

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky