Selektívna blokáda receptorov pre TNF ako nový terapeutický prístup?

Číslo: 2 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Správy z klinických štúdií
Odbor: Onkológia

Súhrn

Je známe, že faktor nádorovej nekrózy (TNF) je centrálnym regulátorom imunitných reakcií. Vzhľadom na jeho významné prozápalové účinky preto boli vyvinuté liečivá, ktoré neutralizujú TNF. Anti-TNF lieky sa v súčasnosti využívajú na liečbu mnohých zápalových imunitne sprostredkovaných chorôb, ako sú reumatoidná artritída, zápalové ochorenia čriev alebo psoriáza. Napriek klinickému úspechu anti-TNF liekov je ale ich využitie obmedzené, čiastočne kvôli ich možným závažným nežiaducim účinkom. S pribúdajúcimi znalosťami o mechanizmoch signalizácie TNF a rozdielnej úlohe dvoch receptorov pre TNF (TNFR) boli vyvíjané snahy o selektívnu intervenciu na receptoroch, ktorých výsledkom bolo syntetizovanie nových liekov zamerajúcich sa na TNFR1 ( antagonisti) a TNFR2 (agonisti). Tieto protilátky a ligandy upravené pomocou biologického inžinierstva sú v súčasnosti v preklinických a včasných klinických štádiách vývoja; preklinické údaje získané na rôznych modeloch ochorení pritom ukazujú, že selektívne cielenie na TNFR má terapeu tický potenciál a môže byť účinnejšie ako celková blokáda TNF, a to v niekoľkých rôznych indikáciách.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.