Postavenie antiandrogénov novej generácie v liečbe kastračne rezistentného karcinómu prostaty

Číslo: 2 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Odbor: Onkológia
Autori: MUDr. Klaudia Gočárová, PhD.
Autori - působisko: Interná klinika, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Citácia: Gočárová K. Postavenie antiandrogénov novej generácie v liečbe kastračne rezistentného karcinómu prostaty. Farmakoterapia 2020
10(2):120–128.

Súhrn

Kastračne rezistentný karcinóm prostaty (CRPC) predstavuje veľmi heterogénnu skupinu, terapeutické prostredie CRPC sa neustále mení vďaka novým možnostiam a lepšiemu porozumeniu molekulárnym charakteristikám týchto nádorov. Nové lieky, ktoré ovplyvňujú androgénnu signálnu dráhu, pôsobia buď inhibíciou enzýmov zodpovedných za tvorbu androgénu, alebo inhibíciou androgénneho receptora. Enzalutamid, apalutamid aj darolutamid preukázali u pacientov s nemetastatickým CRPC signifikantné predĺženie prežívania bez metastáz, času do progresie symptómov aj celkového prežívania. Nové antiandrogény sa uplatňujú aj u pacientov s asymtomatickým alebo mierne symptomatickým metastatickým ochorením. V tejto indikácii sú schválené abiraterón acetát a enzalutamid, ktoré je možné po užiť v 1. línii liečby v tzv. pre-chemo indikácii alebo v 2. línii po podaní chemoterapie. Terapia novými antiandrogénmi umožňuje oddialenie progresie kastračne rezistentného karcinómu prostaty, oddialenie použitia chemoterapie a predĺženie celkového prežívania, a to pri zachovanej či zlepšenej kvalite života, čo pre chorých s CRPC predstavuje veľmi významný klinický prínos.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.