Účinnosť fremanezumabu u pacientov s chronickou migrénou s ohľadom na nadužívanie medikácie – analýza podskupín v štúdii HALO CM

Číslo: 2 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické štúdie / Klinické štúdie s komentárom
Odbor: Neurológia

Súhrn

Ľudia trpiaci chronickou migrénou (CM) často užívajú medikáciu pre akútnu bolesť hlavy. Tá zahŕňa triptány, ergotamínové deriváty, opioidy a samotné alebo kombinované analgetiká, čo môže viesť k nadužívaniu medikácie, väčšej disabilite a ďalšiemu zhoršeniu kvality života. Profylaktická liečba migrény sa odporúča u pacientov, u ktorých zlyháva akútna medikácia alebo dochádza k jej nadužívaniu, u pacientov s častými atakmi (≥ 4 dni s bolesťou hlavy za mesiac), bolesťami hlavy zasahujúcimi do denných aktivít bez ohľadu na akútnu liečbu a pri výskyte nežiaducich účinkov (NÚ) spojených s akútnou medikáciou.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.