Účinnosť a bezpečnosť pazopanibu u pacientov s pokročilým alebo metastatickým karcinómom obličky v bežnej praxi – štúdia PRINCIPAL

Číslo: 2 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické štúdie / Klinické štúdie s komentárom
Odbor: Onkológia

Súhrn

Pazopanib je tyrozínkinázový inhibítor pôsobiaci na receptoroch pre vaskulárny endotelový rastový faktor (VEGFR1, -2 a -3), pre doštičkový rastový faktor (PDGFRα a -β) a pre faktor kmeňových buniek (c-KIT). Je schválený na použitie v 1. línii liečby dospelých pacientov s pokročilým karcinómom obličky (RCC), ktorým boli predtým podávané cytokíny; okrem toho je registrovaný taktiež u chorých s vybranými podtypmi pokročilého sarkómu mäkkých tkanív.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.