Adjuvantná liečba dabrafenibom + trametinibom u pacientov s malígnym melanómom v III. štádiu –5-ročné výsledky štúdie COMBI-AD

Číslo: 2 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické štúdie / Klinické štúdie s komentárom
Odbor: Onkológia

Súhrn

Etablovanou terapiou pacientov s resekovaným malígnym melanómom (MM) a vysokým rizikom relapsu je adjuvantná liečba inhibítormi BRAF a MEK alebo podávanie inhibítorov kontrolných bodov imunitnej reakcie (CPI – checkpoint inhibítory). Pri terapii dabrafenibom v kombinácii s trametinibom, ako aj pri liečbe s CPI nivolumabom či pembrolizumabom, bolo dokumentované signifikantné predĺženie prežívania bez relapsu (RFS), a tieto režimy sú v súčasnosti považované za štandard adjuvantnej terapie. Otázkou však zostáva, aká je dlhodobá účinnosť tejto liečby.

Komentár k štúdii COMBI-AD

MUDr. Mária Višňovská

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.