Retreatment s anti-EGFR monoklonálnymi protilátkami pri metastatickom kolorektálnom karcinóme – prehľad rôznych stratégií

Číslo: 2 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické štúdie / Klinické štúdie s komentárom
Odbor: Onkológia

Súhrn

Pri kolorektálnom karcinóme (CRC) dosahuje 5-ročné celkové prežívanie (OS) od stanovenia diagnózy okolo 60 % pacientov. Medián OS činí v súčasnosti u pacientov s metastatickým CRC (mCRC) 30 mesiacov, čo je približne dvojnásobok v porovnaní s výsledkami spred 20 rokov. Napriek po krokom na poli precíznej onkológie a protinádorovej imunoterapie sa recentne nedarí zlepšovať výsledky liečby mCRC – u tejto skupiny pacientov tak pretrváva potreba získať nové terapie.

Komentár k štúdii

MUDr. Juraj Beniak

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.