Emicizumab v 3. edícii odporúčaní WFH

Číslo: 2 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické štúdie / Klinické štúdie s komentárom
Odbor: Hematológia

Súhrn

V júli 2020 publikovala Svetová federácia pre liečbu hemofílie (WFH – World Federation of Hemophilia) 3. edíciu odporúčaní pre manažment hemofílie. Nové odporúčania reflektujú významné pokroky v oblasti diagnostiky a liečby hemofílie, ktoré sa dosiahli od vydania 2. edície v roku 2012. Všetky kapitoly sú v recentných odporúčaniach oproti 2. edícii aktualizované, pokyny sú navyše rozšírené o niekoľko nových samostatných kapitol.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.