Atezolizumab v kombinácii s nab-paklitaxelom v 1. línii liečby pokročilého triple negatívneho karcinómu prsníka – aktualizované výsledky štúdie IMpassion130

Číslo: 2 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické štúdie / Klinické štúdie s komentárom
Odbor: Onkológia

Súhrn

Triple negatívny karcinóm prsníka (TNBC) tvorí 15–20 % prípadov karcinómov prsníka a je charakterizovaný absenciou hormonálnych receptorov aj receptorov HER2. Štandardom liečby pacientov s pokročilým alebo metastatickým TNBC bola donedávna iba chemoterapia; k tej sa novšie pridali bevacizumab a inhibítory poly(ADP-ribóza)polymerázy (PARP) u pacientov s potvrdenou mutáciou BRCA. Prognóza chorých s TNBC však naďalej zostáva nepriaznivá, a hľadajú sú preto nové terapeutické možnosti. Vzhľadom na vysokú účinnosť imunoterapie pri iných typoch malignít a pre uká zaniu zvýšenej expresie ligandu receptora programovanej bunkovej smrti (PD-L1) pri TNBC sa začali tiež v tejto indikácii skúšať inhibítory imunitných kontrolných bodov.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.