Pertuzumab + trastuzumab v neoadjuvantnej liečbe skorého HER2-pozitívneho karcinómu prsníka v bežnej praxi – štúdia NEOPETRA

Číslo: 2 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické štúdie / Klinické štúdie s komentárom
Odbor: Onkológia

Súhrn

Nadmerná expresia receptora HER2 alebo amplifikácia génu erbB2 sa nájde približne u 15–25 % pacientov s karcinómom prsníka (BC) a je spojená s agresívnejším klinickým fenotypom a horšími výsledkami chorých. Štandardom liečby pacientov s HER2-pozitívnym skorým BC je neoadjuvantná terapia, ktorej cieľom je downstaging nádoru a zvýšenie resekability, okrem toho zároveň poskytuje relevantné pro gnostické informácie o patologickej odpovedi. Patologická kompletná odpoveď (pCR), definovaná ako absencia invazívnych nádorových buniek v prsníku a axile pri operácii po neoadjuvantnej liečbe (ypT0/is, ypN0), sa považuje za spoľahlivý ukazovateľ dlhodobých výsledkov a jej dosiahnutie je spojené s predĺžením prežívania.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.