Prínos ribociklibu v liečbe pacientok s HR-pozitívnym HER2-negatívnym pokročilým karcinómom prsníka – kvalita života a účinnosť v porovnaní s palbociklibom

Číslo: 2 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické štúdie / Klinické štúdie s komentárom
Odbor: Onkológia

Súhrn

Ribociklib je malá molekula, ktorá pôsobí ako selektívny inhibítor cyklín-dependentných kináz 4 a 6 (CDK4/6). Tieto kinázy sú aktivované po naviazaní na D-cyklín a významne sa uplatňujú v signalizačnej kaskáde, ktorá vedie k progresii bunkového cyklu a bunkovej proliferácii. V dôsledku inhibície komplexu cyklín D-CDK4/6 tak dochádza k zastaveniu bunkového cyklu, inhibícii proliferácie nádorových buniek a regresii nádoru. Ribociklib je v kombinácii s inhibítorom aromatázy alebo fulvestrantom indikovaný na liečbu pacientok s lokálne pokročilým alebo metastatickým karcinómom prsníka (BC) s pozitivitou hormonálnych receptorov (HR) a negativitou receptorov HER2 ako iniciálna na hormonálnej liečbe založená terapia alebo ako následná terapia po predchádzajúcej hormonálnej liečbe. U premenopauzálnych či perimenopauzálnych žien sa má hormonálna liečba kombinovať s agonistom hormónu uvoľňujúceho luteinizačný hormón (LHRH).1

Vyhodnotenie klinického prínosu terapie s ribociklibom u pacientok s pokročilým hormonálne dependentným karcinómom prsníka pomocou skóre ESMO-MCBS (komentár)

MUDr. Martina Zimovjanová, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.