Elevácia C-reaktívneho proteínu je spojená so zlou prognózou u pacientov s folikulárnym lymfómom podstupujúcich chemoterapiu založenú na rituximabe

Číslo: 2 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Správy z klinických štúdií
Odbor: Onkológia

Súhrn

Hoci je folikulárny lymfóm nozologickou jednotkou charakterizovanou pomerne uniformnými histologickými a molekulárnymi nálezmi, jeho klinický priebeh je veľmi variabilný. Zistilo sa, že C-reaktívny proteín (CRP) je nepriaznivým pro gnostickým markerom pri mnohých rôznych nádoroch aj agresívnych lymfómoch, ale význam sérových koncentrácií CRP ako prognostického indexu pri indolentných lymfómoch, ako je folikulárny lymfóm, doposiaľ nebol dôkladne skúmaný. S týmto cieľom bola uskutočnená retrospektívna analýza hodnotiaca vzťah medzi sérovými koncentráciami CRP pri stanovení diagnózy a prognózou pacientov s folikulárnym lymfómom (n = 61) podstupujúcich chemoterapiu založenú na rituximabe. V univariačnej analýze bola zistená signifikantná asociácia medzi zvýšenými koncentráciami CRP a eleváciou fibrinogénu (p = 0,002), v multivariačnej analýze mali pacienti s vyššími koncentráciami CRP (> 5 mg/l) štatisticky významne kratšie prežívanie bez progresie (p = 0,044). Na základe týchto výsledkov je možné vyvodzovať, že sérová koncentrácia CRP je významným stratifikačným faktorom u pacientov s folikulárnym lymfómom.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.