Nemolizumab nádejou pre pacientov s prurigo nodularis

Číslo: 2 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Správy z klinických štúdií
Odbor: Onkológia

Súhrn

Prurigo nodularis je chronicky prebiehajúce svrbivé kožné ochorenie s početnými nodulárnymi kožnými léziami. Nemolizumab je monoklonálna protilátka cielená na receptor pre interleukín IL-31, ktorý sa v patofyziológii tohto ochorenia považuje za kľúčový. Nedávno bola uskutočnená 12-týždňová randomizovaná dvojito zaslepená klinická štúdia fázy II (n = 70), v ktorej bol nemolizumab podávaný v dávke 0,5 mg/kg s. c. v 0., 4. a 8. týždni. Iniciálna hodnota skóre pruritu bola u pacientov liečených nemolizumabom aj placebom 8,4. Už v štvrtom týždni však pri aktívnej liečbe výrazne poklesla o 4,5 bodu (vs. –1,7; p < 0,001). Podávanie nemolizumabu bolo sprevádzané iba nežiaducimi účinkami postihujúcimi gastrointestinálny trakt (bolesť brucha a horúčka), prípadne muskuloskeletálny systém.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.