Postavenie rádia-223 v sekvencii liečby metastatického karcinómu prostaty rezistentného voči kastrácii a observačné štúdie z klinickej praxe

Číslo: 2 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Odbor: Onkológia
Autori: doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD.
Autori - působisko: Oddelenie radiačnej onkológie VOÚ, a.s., Košice
Citácia: Dubinský P. Postavenie rádia-223 v sekvencii liečby metastatického karcinómu prostaty rezistentného voči kastrácii a observačné štúdie z klinickej praxe. Farmakoterapia 2020
10(2):85–90.

Súhrn

V liečbe metastatického karcinómu prostaty rezistentného voči kastrácii (mCRPC) bolo preukázané zlepšenie prežívania alebo zníženie výskytu závažných skeletálnych udalostí pri viacerých liečivách. Stanovenie ich optimálnej kombinácie alebo sekvencie zostáva predmetom klinického výskumu. Výsledky štúdie ERA 223, preukazujúce zvýšenie výskytu zlomenín kostí pri kombinácii rádia-223 s abiraterónom, najmä bez liečiv zameraných na zdravie kostí, viedli k zmene odporúčaní jeho indikácie v Európe. Okrem toho, poukázali tiež na to, že zdraviu kostí treba venovať zvýšenú pozornosť. V článku poskytujeme prehľad možností podania rádia-223, ktoré zostáva hodnotnou súčasťou liečby mCRPC s kostným postihnutím, potenciálne predlžujúcou prežívanie a kontrolu kostnej bolesti. Analýzy viacerých observačných štúdií z klinickej praxe poukazujú na nízky výskyt zlomenín pri zaradení rádia-223 do sekvenčnej liečby.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.