Dlhšie prežívanie chorých s NSCLC vďaka kombinácii chemoterapie, imunoterapie a biologickej liečby v 1. línii paliatívnej terapie –štúdia IMpower150

Číslo: 2 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Odbor: Onkológia
Autori: MUDr. Jana Krejčí
MUDr. Petr Opálka, CSc., MBA
Autori - působisko: Klinika pneumologie 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha
Citácia: Krejčí J, Opálka P. Dlhšie prežívanie chorých s NSCLC vďaka kombinácii chemoterapie, imunoterapie a biologickej liečby v 1. línii paliatívnej terapie – výsledky štúdie IMpower150. Farmakoterapia 2020
10(2):80–84.

Súhrn

V posledných rokoch nastal v liečbe karcinómu pľúc významný pokrok, na ktorom má veľký podiel imunoterapia. Už zďaleka neplatí, že prežívanie pacientov s generalizovaným nemalobunkovým karcinómom pľúc (NSCLC) sa pohybuje len v rozmedzí niekoľkých mesiacov. Dôkazom toho je aj štúdia IMpower150, v ktorej bol atezolizumab pridaný k bevacizumabu a chemoterapii u pacientov s metastatickým neskvamóznym NSCLC.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.