Fremanezumab v prevencii migrény u pacientov s nedostatočnou odpoveďou na dve až štyri línie predchádzajúcej profylaktickej liečby štúdia FOCUS

Kompletní znění článku: Stiahnuť PDF
Číslo: 1 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické štúdie / Klinické štúdie s komentárom
Odbor: Neurológia

Súhrn

Migréna je ochorenie charakterizované bolesťami hlavy so špecifickými črtami a pridruženými symptómami, ktorému približne u jednej tretiny pacientov predchádza tzv. aura. Migréna je jednou z vedúcich príčin disability u osôb do veku 50 rokov. Väčšina pacientov s migrénou má epizodickú formu, avšak 8 % trpí chronickou formou, kedy sú bolesti hlavy prítomné po dobu najmenej 15 dní v mesiaci.

Komentár ku klinickému skúšaniu

prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

Komentár k štúdii naleznete na konci článku v PDF

Kompletné znenie článku
 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.