Cemiplimab v liečbe lokálne pokročilého spinocelulárneho karcinómu

Kompletní znění článku: Stiahnuť PDF
Číslo: 1 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické štúdie / Klinické štúdie s komentárom
Odbor: Onkológia

Súhrn

Lokálne pokročilý spinocelulárny karcinóm, v prípade ktorého nie je vhodná kuratívna chirurgická liečba alebo kuratívna rádioterapia, je závažné malígne ochorenie so zlou prognózou. Doteraz nie je definovaný jednoznačný štandard paliatívnej liečby, zvyčajne sú indikované chemoterapeutické režimy s obsahom platiny. Vysoká nádorová mutačná záťaž býva spojená s účinnosťou anti-PD-1 protilátok pri celom rade pokročilých solídnych nádorov. Silný vzťah medzi imunosupresiou a rozvojom spinocelulárneho karcinómu naznačuje, že prirodzený imunitný dohľad hrá významnú úlohu aj v kontrole tohto ochorenia. Liečebné prístupy vedúce k posilneniu protinádorovej imunitnej odpovede by teda mohli byť v terapii tohto typu nádorového ochorenia účinné.

Kompletné znenie článku
 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.