Imunoterapia pri liečbe karcinómu prsníka

Kompletní znění článku: Stiahnuť PDF
Číslo: 1 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Odbor: Onkológia
Autori: MUDr. Miroslava Malejčíková
Autori - působisko: Národný onkologický ústav, Bratislava
Citácia: Malejčíková M. Imunoterapia pri liečbe karcinómu prsníka. Farmakoterapia 2020
10(1):23 26.

Súhrn

Karcinóm prsníka predstavuje heterogénnu skupinu ochorení s rozširujúcimi sa terapeutickými možnosťami, najmä v liečbe hormonálne pozitívneho a HER2 pozitívneho karcinómu. Hlavnou liečebnou stratégiou triple-negatívneho karcinómu zostávala stále chemoterapia. Až keď sa zmenil názor na imunogenicitu hormonálne negatívneho ochorenia, začali sa v starostlivosti o tieto pacientky uplatňovať reštart imunosenzitivity nádoru a imunoterapia. Toto je nová skupina liečiv s dokázanou účinnosťou a odlišným profilom toxicity ako cytotoxická chemoterapia.

Kompletné znenie článku
 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.