Kdy zahájit a kdy ukončit antifibrotickou léčbu u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou?

Číslo: 1 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Odbor: Pneumologie

Souhrn

Idiopatická plicní fibróza (IPF) je chronické plicní onemocnění nejasné příčiny, které je charakterizováno progresivními změnami plicní architektury vedoucími ke kašli a dušnosti a následně až k selhání plic a úmrtí. Průběh IPF je obtížně předvídatelný – u některých pacientů je progrese onemocnění relativně pomalá, zatímco u jiných je průběh onemocnění rychlý a dramatický. Medián přežití neadekvátně léčených pacientů s IPF dosahuje pouze 3–5 let, což je srovnatelné s prognózou některých malignit.

Celý článok je dostupný len predplatiteľom časopisu


Prihlásenie

 

 
 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.