Alektinib v liečbe pacientky s adenokarcinómom pľúc

Číslo: 2 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická prax, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Odbor: Pneumológia
Autori: MUDr. Jana Krejčí
MUDr. Daniel Krejčí
MUDr. Zora Křížová
MUDr. Petr Opálka, CSc., MBA
Autori - pracovisko: Klinika pneumologie, Nemocnice Na Bulovce, Praha

Souhrn

V poslednom desaťročí sa výrazne rozšírili liečebné možnosti u pacientov s bronchogénnym karcinómom, najväčší rozmach nastal najmä pri histologicky potvrdených adenokarcinómoch. Výsledky genetického testovania nám otvárajú nové možnosti terapie, ktoré pacientom prinášajú novú nádej na dlhší a kvalitný život. V súvislosti s tým sa medián celkového prežívania posunul z niekoľkých mesiacov až na niekoľko rokov.

Príkladom tohto pokroku je nasledujúca kazuistika našej mladej pacientky s generalizovaným karcinómom pľúc.

Kompletné znenie článku v PDF

Aktuálne číslo


 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.