Ibuprofén alebo jeho kombinácia s paracetamolom pri artroplastike bedrového kĺbu?

Číslo: 1 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Správy z klinických štúdií

Souhrn

Multimodálny terapeutický prístup sa dnes uplatňuje pri celom rade ochorení. Inak tomu nie je ani v liečbe bolesti. V recentnej randomizovanej, placebom kontrolovanej klinickej štúdii u pacientov, ktorí podstúpili náhradu bedrového kĺbu, sa aktuálne ukázal byť veľkým prínosom paracetamol kombinovaný s ibuprofénom. Spoločne významne znižovali spotrebu morfínu v porovnaní so samotným paracetamolom v prvých 24 hodinách po zákroku. Pri ich kombinácii pritom nevzrástol výskyt prípadných závažných nežiaducich účinkov v porovnaní s užívaním jednotlivých látok v monoterapii. Podobný prínos kombinácie v zmysle zníženej spotreby morfínu sa však už nepodarilo preukázať v porovnaní s ibuprofénom.

Kompletné znenie článku v PDF

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.