Sakubitril/valsartan pri akútnom srdcovom zlyhaní

Číslo: 1 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Správy z klinických štúdií

Souhrn

Akútne zlyhanie srdca si len v USA vyžiada viac ako jeden milión hospitalizácií každý rok. V minulých rokoch bola do liečby srdcového zlyhania úspešne implementovaná kombinácia sakubitrilu s valsartanom. Hoci jej klinický prínos je zrejmý a opiera sa o kvalitné údaje z klinických štúdií, až doteraz sme postrádali informácie ohľadom prínosu sakubitril/ valsartanu práve u pacientov s akútnym zlyhaním srdca. Súbor 881 chorých s danou diagnózou tak bol randomizovaný na liečbu enalaprilom, alebo uvedenou fixnou kombináciou. Práve nasadenie kombinácie bolo sprevádzané výraznejším poklesom koncentrácie NT-proBNP (p < 0,001), a to už od prvého týždňa liečby. Pri hodnotení činnosti obličiek, výskytu hyperkaliémie, symptomatickej hypotenzie alebo angioedému nezistili sa medzi oboma skupinami žiadne rozdiely.

Kompletné znenie článku v PDF

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.