Omadacyklín v liečbe akútnych bakteriálnych infekcií kože a kožných štruktúr

Číslo: 1 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Správy z klinických štúdií

Souhrn

Akútne infekcie kože a kožných štruktúr sú charakterizované významnou chorobnosťou a nemalými zdravotnými nákladmi. Nové aminometylcyklínové (podskupina tetracyklínov) antibiotikum, omadacyklín, je možné užívať 1x denne per os alebo intravenózne, pričom jeho spektrum pokrýva bežné kožné patogény, vrátane tých rezistentných. Jeho účinnosť (100 mg i. v. po 12 hodinách dve dávky a ďalej 100 mg i. v. 1x denne) bola aktuálne predmetom hodnotenia dvojito zaslepenej randomizovanej klinickej štúdie porovnávajúcej ho proti linezolidu (600 mg i. v. každých 12 hodín). Pri dobe užívania 7–14 dní bola preukázaná non–inferiorita omadacyklínu s ohľadom na dosiahnutie skorej klinickej odpovede (84,8 vs. 85,5 %) aj investigátorom hodnotenú klinickú odpoveď. Porovnateľná bola tiež početnosť zaznamenaných nežiaducich účinkov, pričom k najčastejším v prípade nového antibiotika patrili gastrointestinálne ťažkosti.

Kompletné znenie článku v PDF

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.