Prínosy fixnej kombinácie inzulín glargín/lixisenatid u pacientov dlhodobo liečených pre diabetes mellitus 2. typu v svetle nových dát

Číslo: 1 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Odbor: Diabetológia
Autori: MUDr. Petr Žák
Autori - pracovisko: II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Klíčová slova: diabetes mellitus, inzulín glargín, lixisenatid, GLP-1RA, hypoglykémia, prírastok hmotnosti
Citácia: Žák P. Prínosy fixnej kombinácie inzulín glargín/ lixisenatid u pacientov dlhodobo liečených pre diabetes mellitus 2. typu v svetle nových dát. Farmakoterapia 2019;9(1):21–24.

Souhrn

Diabetes mellitus 2. typu (DM2) je dôsledkom viacerých metabolických porúch: inzulínovej rezistencie, poruchy funkcie β-buniek, zvýšeného výdaja glukózy z pečene, neadekvátnej sekrécie glukagónu a porušeného inkretínového účinku. V čase, kedy sa DM2 plne rozvinie, je množstvo β-buniek znížené o 40–65 % a tento pokles pokračuje s dĺžkou trvania ochorenia. Diabetes 2. typu má progresívny charakter, intenzifikácia liečby je tak potrebná nielen k nastoleniu glykemickej kontroly, ale najmä k jej dlhodobému udržaniu. Prístup cielený viac na patofyziológiu DM2, v ktorom kombinovaná terapia môže účinne zasiahnuť viac jednotlivých metabolických porúch daného ochorenia súčasne, by mohol byť tou roky hľadanou cestou. Kombinácia liečby bazálnym inzulínom a agonistom receptorov pre GLP-1 (GLP-1RA) sa javí ako nádejná možnosť. V literatúre nájdeme štúdie demonštrujúce veľmi dobrý účinok liečby fixnou kombináciou inzulínu glargín a lixisenatidu (iGlarLixi) nezávisle od dĺžky trvania DM2, s nízkym rizikom hypoglykémie u pacientov s dlhým trvaním ochorenia. Získané dáta z randomizovaných klinických štúdií sú teraz potvrdzované aj rozsiahlymi metaanalýzami a v dohľadnej dobe budeme očakávať výsledky štúdií z reálnej klinickej praxe.

Literatura

Žák P. Prínosy fixnej kombinácie inzulín glargín/ lixisenatid u pacientov dlhodobo liečených pre diabetes mellitus 2. typu v svetle nových dát. Farmakoterapia 2019;9(1):21–24.

Kompletné znenie článku v PDF

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.