Ponatinib v liečbe Ph-pozitívnej chronickej myelocytovej leukémie rezistentnej voči inhibítorom tyrozínkinázy 1. a 2. generácie

Číslo: 2 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická prax, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Odbor: Hematoonkológia
Autori: MUDr. Adriana Kafková, PhD.1
prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.2,3
Autori - pracovisko: 1 HEMKO – Hematologická a onkohematologická ambulancia, Košice
2 Ústav lekárskej a klinickej biofyziky LF UPJŠ, Košice
3 Klinika hematoonkologie FN Ostrava a LF Ostravské univerzity, Ostrava

Kompletné znenie článku v PDF

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.