Význam metyltransferáz v liečbe hematologických malignít

Číslo: 1 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Správy z klinických štúdií
Odbor: Hematológia, Hematoonkológia

Souhrn

DNA metyltransferázy 1 a 3A (DNMT1 a DNMT3A) sú enzýmy zohrávajúce kľúčovú úlohu v metylácii génov, a teda aj v ich expresii, či naopak represii, a okrem iného tak významne ovplyvňujú schopnosť regenerácie či diferenciácie zdravých krvotvorných buniek a buniek leukemických. Keďže pred nedávnom boli zistené mutácie génov spomínaných transferáz a ďalších regulátorov v rade hematologických malignít, predpokladá sa, že inhibítory DNMT by mohli byť zaujímavým inovatívnym prístupom v liečbe týchto ochorení. Tieto lieky sa intenzívne skúmajú v terapii chorých s myelodysplastickým syndrómom či akútnou myeloidnou leukémiou, niektoré z nich (decitabín a 5-azacitidín) pritom už boli schválené na klinické použitie.

Kompletné znenie článku v PDF

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.