Cytarabín a klofarabín pri relabujúcej či refraktérnej forme AML

Číslo: 2 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Klinické štúdie / Klinické štúdie s komentárom
Odbor: Hematológia, Hematoonkológia

Souhrn

V liečbe akútnej myeloidnej leukémie (AML) sme dnes pomocou cytostatickej liečby u dospelých schopní dosiahnuť kompletnú remisiu u 70 % chorých, avšak u veľkej časti z nich, žiaľ, dochádza k relapsu ochorenia či podliehajú druhotným komplikáciám. Dlhodobá prognóza teda rozhodne stále nie je uspokojujúca.

Klofarabín, účinný inhibítor syntézy DNA, je zástupcom 2. generácie tzv. nukleozidových analógov, ktorý v porovnaní s fludarabínom či kladribínom disponuje priaznivejšími farmakokinetickými vlastnosťami.

Kompletné znenie článku v PDF

Aktuálne číslo


 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.