Nilotinib vs. imatinib u novo diagnostikovaných pacientov s chronickou myeloidnou leukémiou v chronickej fáze – trojročné výsledky štúdie ENESTnd

Číslo: 2 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Klinické štúdie / Klinické štúdie s komentárom
Odbor: Hematológia

Souhrn

Nilotinib a imatinib sú tyrozínkinázové inhibítory, ktoré sú indikované v 1. línii liečby pacientov s chronickou myeloidnou leukémiou s pozitivitou filadelfského chromozómu v chronickej fáze (CML-CP). V štúdii ENESTnd sa po 12 i 24 mesiacoch liečby zistilo, že nilotinib je signifikantne účinnejší než imatinib – pri podávaní nilotinibu boli zaznamenané rýchlejšie a hlbšie molekulovej odpovede, vyššia frekvencia veľkej molekulovej odpovede (MMR) aj kompletnej cytogenetickej odpovede (CCyR), a naopak nižšia frekvencia progresie do akútnej fázy alebo blastickej krízy (AP/BC). Sledovanie pacientov ďalej pokračuje; tu sú prezentované trojročné výsledky štúdie ENESTnd.

Komentár k štúdii

Prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.

Kompletné znenie článku v PDF

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.