Nový inhibítor proteazómu: marizomib

Číslo: 1 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Správy z klinických štúdií
Odbor: Hematológia, Hematoonkológia

Proteazóm sa ako cieľová štruktúra osvedčil predovšetkým v liečbe hematologických malignít. Od doby, kedy bol uvedený do klinickej praxe prvý inhibítor proteazómu bortezomib v indikácii mnohopočetného myelómu a lymfómu z plášťových buniek, bola snaha vyvinúť látku s podobným mechanizmom účinku, ale s vyššou účinnosťou a lepším bezpečnostným profilom. Výsledkom je látka marizomib (NPI-0052, salinosporamid A), ktorá bola zatiaľ úspešne testovaná na modeloch mnohopočetného myelómu, lymfómu z plášťových buniek, Waldenströmovej makroglobulinémie, chronické a akútnej lymfocytárnej leukémie, ale napr. aj u gliómu, kolorektálneho karcinómu a karcinómu pankreasu. Nešlo vždy iba o monoterapiu, ale aj o kombináciu s bortezomibom, lenalidomidom či rôznymi inhibítormi histónu deacetyláz.

Kompletné znenie článku v PDF

Aktuálne číslo


 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.